Makina transporti dhe industriale

Largësia e lartë, pluhuri, lagështia, nxehtësia, ftohja, shoku, ngarkesat e rënda – janë kushtet e funksionimit në fushën e logjistikës, transportit të pasagjerëve, pylltarisë, ndërtimit të rrugëve, operacioneve tokësore dhe nëntokësore. Qëndrimi në vend, pushimi për shërbime dhe humbjet në prodhim janë faktorë të mëdhenj të kostos. LIQUI MOLY ka një gamë që është një kursim i kostos reale. Aditivët dhe lubrifikantët tanë me performancë të lartë përmirësojnë ekonominë e karburantit, zvogëlojnë konsumimin dhe rrisin stabilitetin operacional të flotës suaj.

Kërko