Nga një mekanik në një sipërmarrës.

Ernst Prost ia kushtoi jetën shitjes dhe fitimit. Pra, ishte logjike që herët a vonë ai do të tërhiqej në krye të një kompanie që ka potencial të jetë një markë globale. Por, para se të kuptonte potencialin e tij dhe të bënte përpjekjen e të tij të jetës, djali i punëtorit të fabrikës bavareze dhe muratorit së pari krijoi një bazë solide për veten e tij, u diplomua nga shkolla dhe praktikat. Pas përfundimit të trajnimit për mekanikën automatike, pasuar nga “periudha e egër”, ai punoi si shitës i vogël dhe më vonë si menaxher i marketingut në fabrikën e rinovuar për prodhimin e produkteve të mirëmbajtjes së makinave.

Në vitin 1990, ai u bashkua  LIQUI MOLY-t si Shef i Shitjes dhe Marketingut, përpara se të bëhej i vetmi partner menaxhues në vitin 1998. Kanë pasuar pika shumë të rëndësishme në jetën dhe veprën e Ernst Prost, i cili që atëherë  u bë një burim i vërtetë frymëzimi: për shembull, për rritjen e vazhdueshme të numrit të të punësuarve në kompaninë, rritjen e menjëhershme, blerja e fabrikës për vaj mineral Meguin në Saarluisu në vitin 2006, dhe për zgjerimin e aktiviteteve globale të shitjeve në më shumë se 120 vende sot.

Në 2018, Ernst Prost ia shiti aksionet e kompanisë së tij grupacionit Ëürth. Edhe më tej mbetet drejtor ekzekutiv I grupacionit korporativ LIQUI MOLY dhe Meguin.

Nga një praktikant në një sipërmarrës.

Ashtu si me shitjet, Ernst Prost iu kushtua njerëzve. Vlerat si që janë miqësia, respekti, ndershmëria dhe modestia janë shumë të rëndësishme për të. Ai drejton kompaninë e tij në përputhje me këto parime. Ai mendon se skuadra e tij është kudo që ekziston potencial për LIQUI MOLY-N. Ai i quan ata “partnerë” sepse secili prej tyre e tërheq kompaninë në të njëjtIn drejtim, duke e bërë kompaninë një nga markat më të rëndësishme të vajrave motorike sot në botë.